TERMENI ȘI CONDIȚII - APLICAȚIA LETSPOKER

LetsPoker este furnizat de către LETSPOKER SOLUTIONS S.R.L., o societate cu răspundere limitată, înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în România, București, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16280/2019, Cod Unic de Înregistrare 41959783 (“Societatea” sau “noi” sau “Operatorul”).

LetsPoker este o aplicație și platformă online de tipul Software as a Service (SaaS) și deține o Licență de Clasa a II-a nr. L2193410Y001167/01.01.2020 acordată de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România.

LetsPoker este accesibil prin aplicația pentru dispozitive mobile (“Aplicația”); LetsPoker se referă, de asemenea, la website-ul https://lets.poker/ (“Site-ul”). LetsPoker oferă, de asemenea, o platformă online dedicată Cluburilor de Poker (astfel cum sunt definite mai jos) pentru scopul administrării afacerii. Aplicația și Site-ul sunt denumite în mod colectiv “LetsPoker” sau “Serviciul”, iar fiecare dintre noțiuni va fi interpretată în funcție de context.

Serviciul furnizează servicii de intermediere online pentru cluburile de poker afișate în Aplicație (“Cluburi de Poker”) și utilizatorii Aplicației care sunt înregistrați în Aplicație (“dumneavoastră” sau “Utilizatori”).

Utilizatorii pot deveni jucători de poker dacă participă la jocurile de poker în locațiile specializate ale Cluburilor de Poker (“Jucători de Poker”). Scopul LetsPoker este de a facilita inițierea tranzacțiilor directe între Cluburi de Poker și Utilizatori/Jucători de Poker, oferind, de asemenea, funcționalități social media pentru Utilizatori/Jucători de Poker și Cluburi de Poker.

Site-ul este accesibil pe scară largă, în timp ce anumite secțiuni ale Aplicației sunt disponibile publicului pentru vizitatorii Aplicației („Vizitatorii Site-ului” și „Vizitatorii Aplicației”). Cu toate acestea, întreaga gamă de funcționalități ale Aplicației poate fi utilizată de către Utilizatori.

Pentru evitarea oricărui dubiu, LetsPoker se adresează exclusiv jocurilor de noroc tradiționale organizate de către Cluburile de Poker, care se desfășoară exclusiv între participanți în săli (locații) specializate, iar orice jocuri de noroc la distanță/online sunt excluse din aria de aplicare a LetsPoker.

Prezentele Termeni și Condiții reprezintă contractul dintre Societate și dumneavoastră – vă rugăm să vă raportați la Termenii și Condițiile de mai jos în funcție de situația dumneavoastră specifică, și anume Vizitator al Aplicației, Vizitator al Site-ului, Utilizator, Jucător de Poker.

Prin bifarea căsuței referitoare la prezentele Termeni și Condiții înainte de utilizarea Serviciului, sunteți de acord că ați citit, ați înțeles și acceptați să fiți obligați prin acești Termeni și Condiții.

Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, aveți posibilitatea de a nu vizita Site-ul și Aplicația în calitate de Vizitator al Site-ului sau al Aplicației sau de a nu bifa pentru acceptarea Termenilor și Condițiilor înainte de utilizarea Serviciului în calitate de Utilizator. Pentru aspecte cu privire la protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate.

1. UTILIZAREA LETSPOKER

În vederea utilizării Serviciului în calitate de Utilizator și pentru a beneficia de întreaga gamă de funcționalități ale Aplicației, este necesar să creați un cont în Aplicație (“Cont de Utilizator”).

1.1. Niciun Comision al Serviciului

Utilizatorii pot utiliza Serviciului în mod gratuit.

1.2. Declarații și garanții ale Utilizatorilor

Pe întreaga durată de utilizare a Serviciului, declarați și garantați că informațiile pe care ni le furnizați sunt exacte și că le veți menține actualizate tot timpul.

Sunteți de acord cu faptul că sunteți răspunzători în mod exclusiv pentru menținerea confidențialității Contului dumneavoastră de Utilizator și ați luat la cunoștință că aveți o responsabilitate exclusivă cu privire la toate activitățile desfășurate sau apărute sub Contul dumneavoastră de Utilizator. LetsPoker nu investighează niciun conținut furnizat de către Utilizatori și Cluburi de Poker, iar dumneavoastră sunteți responsabili în mod exclusiv pentru orice acțiune legală care poate fi introdusă de către alți Utilizatori sau Cluburi de Poker sau terțe părți ca urmare sau în legătură cu conținutul dumneavoastră.

Sunteți de acord să nu solicitați sau să nu permiteți unei alte persoane să creeze un Cont de Utilizator pe seama dumneavoastră, pentru uzul dumneavoastră sau în beneficiul dumneavoastră, cu excepția cazului în care un reprezentant împuternicit în mod legal poate crea un astfel de cont pe seama dumneavoastră. Prin acordarea permisiunii altor utilizatori în baza Contului dumneavoastră de Utilizator, declarați și garantați că: (a) utilizatorul este autorizat să acționeze pe seama dumneavoastră; și (b) sunteți pe deplin responsabil și răspunzător pentru acțiunile și omisiunile utilizatorului. Dacă orice astfel de utilizator încalcă Termenii și Condițiile și/sau legea aplicabilă, vă poate afecta capacitatea de a utiliza Serviciul.

Prin acceptul acestor Termeni și Condiții, de asemenea, luați la cunoștință, declarați și garantați către noi:

a) aveți cel puțin 18 (optsprezece) ani și puteți încheia contracte în mod valabil în nume propriu, conform legii aplicabile referitoare, însă fără a se limita la participarea la jocurile de noroc;

b) faptul că utilizarea Serviciului de către dumneavoastră este în conformitate cu oricare și toată legislația aplicabilă, inclusiv însă fără a se limita la legislația privitoare la jocurile de noroc, legile proprietății intelectuale.

1.3. Utilizarea Serviciului

Atunci când vă înregistrați un Cont de Utilizator, vi se va solicita să furnizați prenumele și adresa de e-mail. Opțional, puteți furniza, de asemenea, numele dumneavoastră, pseudonimul, numărul de telefon, fotografia de profil, limba preferată. Pentru a vă înregistra, un cod de autentificare compus din șase cifre va fi trimis la adresa de e-mail furnizată. După ce Contul de Utilizator este verificat și creat, veți avea acces la conținutul Cluburilor de Poker, precum turnee, festivaluri, jocuri cash, date de contact. Totodată, puteți să contactați Cluburile de Poker pentru a comunica, a vă preînregistra la Cluburile de Poker pentru participarea la jocurile de noroc în locațiile fizice specializate ale Cluburilor de Poker, pentru a comanda de la bar/restaurant din locațiile fizice specializate ale Cluburilor de Poker, a urmări Cluburile de Poker pentru a vă informa cu privire la noutăți și a fi notificați în funcție de setările dumneavoastră din Aplicație.

Puteți seta vizibilitatea numelui dumneavoastră inserat în Aplicație în cadrul unui turneu organizat de un Club de Poker. Pe baza numărului dumneavoastră de telefon, datele dumneavoastră din cadrul Aplicației vor fi corelate cu datele dumneavoastră gestionate de către Cluburile de Poker în platforma dedicată Cluburilor de Poker.

Aplicația furnizează funcționalități social media și puteți interacționa cu și urmări alți Utilizatori.

Pentru mai multe detalii privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate.

2. RELAȚIA CONTRACTUALĂ DINTRE LETSPOKER, UTILIZATORI ȘI CLUBURILE DE POKER

2.1. LETSPOKER ÎN CALITATE DE FURNIZOR DE SERVICII DE INTERMEDIERE ONLINE ȘI INTERMEDIAR INDEPENDENT

LetsPoker este un furnizor de servicii de intermediere online, care facilitează interacțiunea dintre Utilizatori/Jucători de Poker și Cluburi de Poker. LetsPoker este un intermediar independent care pune la dispoziție Serviciul online pentru Utilizatori și Cluburi de Poker pentru a comunica și a tranzacționa direct în mediul offline. Utilizatorii și Cluburile de Poker sunt singurii responsabili pentru evaluarea și determinarea caracterului adecvat al oricărei potențiale tranzacții. Dacă orice tranzacție este încheiată prin intermediul LetsPoker (offline), acesta din urmă nu este parte la respectivul contract.

Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru, inclusiv însă fără a se limita la următoarele: (a) asigurarea exactității și legalității conținutului Contului de Utilizator; (b) determinarea caracterului adecvat al Cluburilor de Poker/altor Utilizatori pentru oricare acord; (c) negocierea, agrearea, încheierea și executarea oricăror termeni contractuali.

În calitate de Utilizator/Jucător de Poker, luați la cunoștință faptul că LetsPoker nu supraveghează, nu direcționează, nu controlează sau nu evaluează în niciun fel Cluburile de Poker și nu este responsabil pentru niciun conținut sau activitate a lor. Cluburile de Poker își asumă întreaga responsabilitate cu privire la conformitatea cu oricare și toate dispozițiile legale referitoare la, inclusiv însă fără a se limita la, legislația în materia jocurilor de noroc, legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal, legislația în materia protecției consumatorilor și concurenței în legătură cu activitățile lor și cu Utilizatorii/Jucătorii de Poker.

2.2. RELAȚIA CONTRACTUALĂ ÎNTRE PĂRȚILE INTERMEDIATE

În cazul în care o tranzacție se dorește a se încheia sau este încheiată între Utilizatori/Jucători de Poker și Cluburile de Poker, respectivul acord reprezintă o relație contractuală directă între părțile semnatare.

Acestea au libertatea deplină atât în ceea ce privește alegerea de a încheia un contract una cu cealaltă și cu privire la termenii respectivului contract. Dumneavoastră luați la cunoștință, agreați și înțelegeți că LetsPoker nu este parte la niciun contract între Utilizatori/Jucători de Poker și Cluburile de Poker.

3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Drepturile de proprietate intelectuală se referă la oricare și toate mărcile, drepturile de autor, brevetele, desenele, invențiile, descoperirile, modelele industriale, modelele de utilitate, denumirile comerciale, numele de domeniu, drepturile asupra bazelor de date, orice alte drepturi de proprietate intelectuală, indiferent dacă acestea sunt înregistrate sau nu, care sunt afișate în Serviciu și care pot aparține LetsPoker sau unor terțe părți. Acestea nu pot fi utilizate în niciun fel sau în niciun scop, fără acordul scris prealabil al LetsPoker. Toate celelalte mărci și mărci înregistrate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Sub rezerva consimțământului expres prealabil scris al LetsPoker sau al terței părți relevante, sunteți de acord să nu copiați, să reproduceți, să distribuiți, să publicați, să afișați, să efectuați, să transmiteți, să transmiteți în flux sau să difuzați nicio parte a Serviciului fără o autorizare prealabilă scrisă sau să exploatați în orice mod Serviciul sau oricare parte a acestuia.

LetsPoker vă acordă prin prezentele Termeni și Condiții o licență neexclusivă, netransferabilă, limitată pentru a utiliza Serviciul numai pentru a beneficia de Serviciu astfel cum este descris în prezentele Termeni și Condiții și/sau alte acorduri relevante, pe orice teritoriu. Cu excepția licenței acordate în mod expres de către dumneavoastră și către dumneavoastră în temeiul prezentelor Termeni și Condiții, nu se acordă sau nu se consideră a fi acordate alte drepturi sau licențe în conformitate cu prezentele Termeni și Condiții, fie în mod expres, fie în mod implicit. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres de către LetsPoker în prezentele Termeni și Condiții sunt rezervate în mod expres.

4. DESPĂGUBIRE

Dumneavoastră sunteți singurii responsabili pentru utilizarea Serviciului și sunteți de acord să apărați și să despăgubiți LetsPoker și administratorii, directorii, asociații, angajații, contractanții, consultanții, afiliații, furnizorii de servicii, partenerii de afaceri, filialele și reprezentanții împuterniciți din și împotriva oricărei cereri, răspunderi, daune, pierderi și cheltuieli, inclusiv onorariile și costurile rezonabile ale avocaților, rezultate din sau în orice mod legate de:

a) Încălcarea de către dumneavoastră a oricărei prevederi cuprinse în prezentele Termeni și Condiții, orice declarație, garanție sau acord la care se face referire în prezentele Termeni și Condiții sau în orice lege aplicabilă;

b) Încălcarea de către dumneavoastră a oricărui drept al unei terțe părți, inclusiv orice drept de proprietate intelectuală sau drept de confidențialitate; sau

c) Orice dispută sau aspecte între dumneavoastră și orice terță parte, inclusiv orice Utilizator/Jucător de Poker sau Club de Poker.

5. EXONERARE DE RĂSPUNDERE ȘI LIMITARE A RĂSPUNDERII

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului este pe riscul dumneavoastră exclusiv. Serviciul este furnizat „așa cum este” și „după cum este disponibil” fără garanții de niciun fel, exprese sau implicite. Toate declarațiile și garanțiile, indiferent dacă sunt exprese sau implicite, incluzând, fără limitare, orice garanție implicită de comercializare, adecvarea pentru un anumit scop sau neîncălcarea drepturilor terților, exonerează LetsPoker de răspundere în măsura maximă permisă de legea aplicabilă. LetsPoker nu oferă nicio declarație sau garanție cu privire la fiabilitatea, actualitatea, calitatea, adecvarea, disponibilitatea, acuratețea sau completitudinea Serviciului. În măsura permisă de legislația aplicabilă, LetsPoker nu declară sau garantează că utilizarea Serviciului va fi sigură, furnizată la timp, neîntreruptă sau lipsită de erori sau că va funcționa în combinație cu orice alt hardware, software, sistem sau date; că Serviciul sau orice servicii obținute de către dumneavoastră prin intermediul Serviciului vă vor satisface cerințele sau așteptările; sau că Serviciul sau serverul (serverele) care pun Serviciul la dispoziție nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare.

Serviciul poate fi supus limitărilor, întârzierilor și altor probleme inerente utilizării Internetului și comunicațiilor electronice, iar LetsPoker nu este responsabil pentru nicio întârziere, eșecuri de livrare sau alte daune rezultate din astfel de probleme. În niciun caz LetsPoker nu va fi răspunzător pentru daune indirecte.

Serviciul conectează Utilizatorii/Jucătorii de Poker și Cluburile de Poker în scopuri comerciale, iar LetsPoker nu va evalua caracterul adecvat, legalitatea sau capacitatea niciunui Utilizator/Jucător de Poker și Club de Poker, iar dumneavoastră renunțați în mod expres și exonerați LetsPoker de orice răspundere, pretenții sau daune care decurg din sau în orice mod legate de cele menționate anterior. LetsPoker nu va evalua calitatea sau legalitatea serviciilor legate de jocurile de noroc de care intenționați să beneficiați și nici nu va substitui conformitatea dumneavoastră cu dispozițiile legale și renunțați în mod expres și exonerați LetsPoker de orice răspundere, pretenții sau daune care decurg din sau în vreun fel legate de acestea. LetsPoker nu va fi parte la litigii sau negocieri de litigii, între dumneavoastră și orice Utilizatori sau Jucători de Poker sau Cluburi de Poker sau terțe părți. Responsabilitatea pentru deciziile pe care le luați cu privire la utilizarea Serviciului cu toate implicațiile lor revine numai dumneavoastră. Suplimentar, nu vom evalua caracterul adecvat, legalitatea sau capacitatea oricăror terțe părți și renunțați în mod expres și exonerați LetsPoker de orice răspundere, pretenții, motive de acțiune sau daune care rezultă din utilizarea Serviciului de către dumneavoastră sau în vreun fel legate de terțele părți cu care vă conectați prin intermediul Serviciului.

Calitatea serviciilor intermediate prin utilizarea Serviciului este în totalitate responsabilitatea Cluburilor de Poker care oferă serviciile respective către Utilizatori/Jucători de Poker.

6. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră vă exonerează pe dumneavoastră sau LetsPoker, dacă este notificată în scris în termen de 5 (cinci) zile de la apariția sa, în măsura în care partea care invocă un caz de forță majoră nu își poate îndeplini obligațiile. În cazul în care cazul de forță majoră nu încetează în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data la care a apărut, părțile vor discuta și stabili condițiile pentru executarea ulterioară sau încetarea relației contractuale.

Dacă circumstanțele cazului de forță majoră durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare dintre părți are dreptul să înceteze relația contractuală, notificând cealaltă parte în acest sens.

Forța majoră înseamnă toate forțele naturii, războiul (declarat sau nedeclarat), invazia, revoluția, insurecția, grevele, pandemia, eșecurile sau telecomunicațiile internetului, cerințele legale sau restricțiile impuse și orice factori care nu pot fi controlați de către părți.

7. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICARE

LetsPoker poate utiliza următoarele mijloace de comunicare cu dumneavoastră: e-mail la adresa de e-mail listată în Contul dumneavoastră de Utilizator și prin intermediul Aplicației. Este obligația dumneavoastră să vă actualizați informațiile despre cont, astfel încât să vă putem contacta după cum este necesar.

Puteți notifica LetsPoker la următoarea adresă de e-mail: contact@lets.poker.

8. CESIUNE

Dacă nu s-a convenit altfel între dumneavoastră și LetsPoker, nu puteți atribui sau transfera prezentele Termeni și Condiții sau drepturile dumneavoastră conform acestor Termeni și Condiții, în totalitate sau parțial, fără acordul nostru scris prealabil. Noi putem cesiona prezentele Termeni și Condiții integral sau parțial în orice moment oricărei entități fără notificarea sau consimțământul dumneavoastră. Orice presupusă cesiune de către dumneavoastră care încalcă această clauză va fi nulă.

9. DURATĂ ȘI ÎNCETARE

Prezentul document Termeni și Condiții este în vigoare și produce efecte pentru o perioadă nedeterminată de timp, până când este încetat de către dumneavoastră sau de către LetsPoker, astfel cum este descris mai jos.

Utilizatorii pot decide în mod unilateral să își închidă Contul de Client în Aplicație oricând, fără nicio justificare.

LetsPoker poate decide să sisteze un Cont de Utilizator și va informa respectivul Utilizator, cel mai târziu la momentul închiderii Contului de Utilizator, cu privire la decizie și va furniza o justificare a motivelor clară și exactă pentru respectiva decizie. LetsPoker poate decide să sisteze un Cont de Utilizator pe baza următoarelor motive, inclusiv însă fără a se limita la: (a) utilizarea Serviciului pentru a desfășura orice activitate ilegală sau inadecvată, precum fraudă, încălcări ale securității datelor, încălcarea oricărei legislații în materia jocurilor de noroc; (b) publicarea de conținut ilegal sau inadecvat în Serviciu; (c) încălcarea acestor Termeni și Condiții; (d) încălcarea oricăror dispoziții legale relevante.

După încetarea contractului dintre noi, prevederile prezentului document Termeni și Condiții care prevăd în mod expres sau prin natura lor executarea după o astfel de încetare vor supraviețui și vor continua să producă pe deplin efecte (de exemplu, drepturi de proprietate intelectuală). Fără a limita orice alte prevederi cuprinse în prezentele Termeni și Condiții, încetarea relației noastre contractuale, din orice motiv, nu vă va elibera de obligațiile asumate anterior acestei încetări.

10. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Prezentul document Termeni și Condiții este guvernat și interpretat în conformitate cu legile din România, fără a lua în considerare prevederile referitoare la conflictul de legi și cu excluderea Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (CISG).

Litigiile dintre LetsPoker și Utilizatori vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care aveți o plângere/reclamație, ar trebui să ne comunicați o notificare care să includă o scurtă descriere a plângerii/reclamației respective, informațiile de contact, iar LetsPoker va evalua și va încerca să rezolve plângerea/reclamația pe cale amiabilă în termen de maximum 30 (treizeci) de zile.

În măsura maximă permisă de legislația relevantă, în cazul în care părțile nu pot soluționa diferendul în termen de 30 (treizeci) de zile de la apariția sa, partea interesată poate depune o acțiune la instanța de judecată română competentă.

LetsPoker nu este parte la, nu are nicio implicare sau interes în, nu face nicio declarație sau garanție cu privire la și nu are nicio responsabilitate sau răspundere cu privire la orice comunicări, tranzacții, interacțiuni, litigii sau orice relații între Utilizatori, Utilizatori și Cluburi de Poker și/sau alt terț.

11. NULITATE PARȚIALĂ

În cazul în care se consideră că o prevedere a prezentelor Termeni și Condiții este ilegală sau lipsită de caracterul executoriu, această constatare nu va invalida sau nu va face imposibilă executarea silită a acestor Termeni și Condiții. Mai degrabă, restul Termenilor și Condițiilor va rămâne în vigoare și va produce efecte, iar dispoziția respectivă va fi considerată modificată în măsura necesară pentru ca această dispoziție sau restul Termenilor și Condițiilor să fie executorii. Drepturile și obligațiile părților vor fi interpretate și puse în executare în consecință, păstrând în cea mai mare măsură permisibilă intenția părților prevăzută în Termenii și Condițiile originale.

12. ÎNTREGUL ACORD

Prezentele Termeni și Condiții stabilesc întregul acord și înțelegere între dumneavoastră și LetsPoker referitor la subiectul acestora și anulează și înlocuiește orice discuții, acorduri, declarații, garanții și alte comunicări anterioare între dumneavoastră și noi, scrise sau orale, în măsura în care acestea se referă în orice mod la subiectul prezentului document. Această clauză nu aduce atingere niciunui acord sau contract separat între dumneavoastră și noi cu privire la alte subiecte sau ori de câte ori orice acord face trimitere la prezentele Termeni și Condiții. După caz, prezentele Termeni și Condiții vor fi suplimentate cu informații publicate periodic în Serviciu și cu dispoziții legale relevante.

13. MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

LetsPoker își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica Termenii și Condițiile în orice moment, fără o notificare prealabilă, ori de câte ori acest lucru este impus prin dispozițiile legale cu caracter imperativ, iar aceste modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea acestora prin intermediul Serviciului.

LetsPoker va notifica prin e-mail Utilizatorii cu privire la orice modificare propusă a acestor Termeni și Condiții, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 15 (cincisprezece) zile. Utilizatorul va avea dreptul să denunțe acest contract cu LetsPoker înainte de expirarea perioadei de preaviz.

Prin bifarea căsuței privind acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor modificate în urma unei astfel de modificări, constituie acordul dumneavoastră de a fi obligat de Termenii și Condițiile modificate.

Ultima actualizare la data de: 01.11.2021